(BĐT) - HĐQT Công ty CP Thương mại dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1) đã thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (OTC: MSB) từ Công ty CP Đầu tư xây dựng TNCons Việt Nam.

Số lượng cổ phần MSB nhận chuyển nhượng dự kiến đạt gần 21,8 triệu CP, đơn giá 14,000 đồng/CP. Như vậy, TN1 cần chi 305 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Đáng chú ý, trong năm 2019, TN1 đã từng bán toàn bộ 5 triệu cổ phiếu MSB, tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 42,5 tỷ đồng, tương ứng giá chuyển nhượng trung bình 8.500 đồng/CP.

Về MSB, lợi nhuận trước và sau thuế 9 tháng đầu năm 2020 của nhà băng này đạt hơn 1,666 tỷ đồng và gần 1,328 tỷ đồng, tăng 57% và 53% so với cùng kỳ 2019.

Với kế hoạch đạt 1,439 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2020, MSB đã vượt 16% so với chỉ tiêu đã đặt ra chỉ sau 9 tháng.