(BĐT) - Ngày 24/9 tới, Công ty CP Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán: TMP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12,3%. Thời gian thanh toán là ngày 5/10.

Với 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 86,1 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, Công ty đã thanh toán 2 đợt cổ tức với tổng 60%. Như vậy, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với tổng 72,3%, tương ứng 506,1 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 309,5 tỷ đồng, tăng 51%; lợi nhuận sau thuế đạt 155,5 tỷ đồng, tăng 53,5% so với nửa đầu năm 2020.