(BĐT) - Theo báo cáo hoạt động đấu thầu năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, trong năm 2018, thanh tra của Sở này đã tiến hành 3 cuộc thanh tra liên quan đến công tác đấu thầu.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Một là thanh tra công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư, quản lý và thực hiện dự án, nợ đọng vốn đầu tư công giai đoạn 2014 - 2017 trên địa bàn huyện Cai Lậy. Tiếp đó là cuộc thanh tra tình hình thực hiện công tác đấu thầu giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Ba là, cuộc kiểm tra thực hiện công tác đấu thầu theo Kết luận kiểm tra số 830/BKHĐT-QLĐT ngày 9/2/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác ban hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại tỉnh Tiền Giang.

Theo kết luận thanh tra, đối với cuộc thanh tra thứ nhất, các tổ chức, cá nhân có liên quan còn thiếu sót trong các khâu: lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; công tác lựa chọn nhà thầu (đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu); quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Cuộc thanh tra thứ hai đã chỉ ra các tổ chức, cá nhân có liên quan còn thiếu sót trong các khâu: kế hoạch lựa chọn nhà thầu; xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Riêng cuộc thanh tra thứ 3, qua kiểm tra hồ sơ mời thầu, các gói thầu đều có những thiếu sót, có những quy định chưa phù hợp, gây khó khăn chọn nhà thầu hoặc làm hạn chế sự tham dự thầu; có biểu hiện nhà thầu chuẩn bị hồ sơ sơ sài, không đáp ứng các yêu cầu cơ bản cần có trong hồ sơ dự thầu, dàn xếp khi tham gia đấu thầu.