(BĐT) - Kể từ ngày 1/2/2020, việc thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng (ĐTQM) sẽ quyết liệt hơn rất nhiều khi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kích hoạt tính năng kiểm tra và tự động phân loại các gói thầu bắt buộc phải thực hiện ĐTQM.
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kiểm tra và tự động phân loại các gói thầu bắt buộc phải thực hiện đấu thầu qua mạng kể từ ngày 1/2/2020. Ảnh: Lê Tiên

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kiểm tra và tự động phân loại các gói thầu bắt buộc phải thực hiện đấu thầu qua mạng kể từ ngày 1/2/2020. Ảnh: Lê Tiên

Để chủ động hơn trong thực hiện, ngay từ những ngày cuối tháng 1/2020, một số địa phương đã yêu cầu phải ĐTQM đối với các gói thầu trong hạn mức hoặc đủ điều kiện áp dụng ngay từ khi phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trong năm 2020, các đơn vị sử dụng vốn nhà nước phải chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình được đưa ra tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Theo đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, kể từ ngày 1/2/2020, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ kiểm tra và tự động phân loại các gói thầu bắt buộc phải thực hiện ĐTQM. Đối với các kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước ngày 1/2/2020, cần phải phê duyệt điều chỉnh để đảm bảo các gói thầu có thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 1/2/2020 phải tuân thủ quy định về áp dụng ĐTQM theo đúng lộ trình nêu trên.

Ngay sau khi Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT được ban hành, nhiều địa phương, đơn vị đã có chỉ đạo quyết liệt để thực hiện theo đúng lộ trình.

Đơn cử, ngày 9/1/2020, UBND TP.HCM có văn bản đôn đốc triển khai áp dụng ĐTQM. Ngoài việc yêu cầu thực hiện theo đúng lộ trình, Thành phố yêu cầu các đơn vị khi phê duyệt hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải quy định áp dụng hình thức ĐTQM đối với các gói thầu trong hạn mức hoặc đủ điều kiện áp dụng. Đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù, phải báo cáo Sở KH&ĐT, Sở Tài chính và các sở quản lý chuyên ngành cho ý kiến trước khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

“Đối với các đơn vị không đạt tỷ lệ ĐTQM theo quy định, thủ trưởng đơn vị không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố”, UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Cũng trong tháng 1/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã có công văn yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình. UBND tỉnh Yên Bái giao Sở KH&ĐT, căn cứ số liệu về kết quả ĐTQM hàng năm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh xem xét, có biện pháp xử lý đối với các đơn vị không đạt chỉ tiêu theo lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng.