Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Tên gói thầu: Dịch vụ thay mới hệ thống điều hòa.

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội. Đ/c: G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: Ngày 12 tháng 10 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ 00, ngày 26 tháng 10 năm 2022.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ https://go.unishanoi.org/acr để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản cứng: Gửi đến Trường UNIS. Đ/c: G9, Ciputra, Tây Hồ, TP. Hà Nội. Người nhận: Ms. Tạ Thị Thanh Hà - Phòng Hành chính.

Hồ sơ đề xuất bản mềm: Gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org

Chuyên đề

Kết nối đầu tư