UBTVQH đề nghị Chính phủ quản lý chặt nợ công

(BĐT) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 10, chiều 17/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến lần 2 về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.

Trình bày báo cáo thẩm tra về quyết toán NSNN năm 2015, đại diện Uỷ ban Tài chính - Ngân sách (UBTCNS) cho biết, về nợ công, các chỉ số dư nợ công, dư nợ nước ngoài của quốc gia vẫn trong giới hạn cho phép nhưng dư nợ Chính phủ đã chạm trần là 50% GDP, nợ công là 61,8% GDP. Công tác quản lý nợ công còn một số hạn chế. UBTCNS đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, ứng trước dự toán và tồn ngân kho bạc bảo đảm minh bạch, hiệu quả, an toàn tài chính quốc gia.

UBTCNS đề nghị phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015 với tổng số thu cân đối NSNN là 1.291.342 tỷ đồng; tổng số chi cân đối NSNN là 1.502.189 tỷ đồng; bội chi NSNN là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP; nguồn bù đắp bội chi NSNN vay trong nước là 195.900 tỷ đồng, vay ngoài nước là 67.235 tỷ đồng.

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên UBTVQH nhất trí cao với Báo cáo thẩm tra của UBTCNS. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội để đảm bảo tuân thủ đúng Luật NSNN.   

 

Nguyệt Minh