Năm 2017 phải cải tạo xong Quốc lộ 5 (đợt 1)

(BĐT) - Sáng 15/9, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và Đoàn công tác của Bộ GTVT đã đi kiểm tra tuyến đường QL5 chuẩn bị cho việc sửa chữa. 

QL5 đã được đại tu từ tháng 6/1996 và hoàn thành vào tháng 6/1998, đến nay đã khai thác được trên 18 năm. VIDIFI đề xuất phương án sửa chữa gồm 2 đợt: Đợt 1 (2017 - 2018) - Tập trung sửa chữa một phần mặt đường (khoảng 30km), một phần cầu và các hạng mục ATGT từ Km11+135 - Km76+000; Đợt 2 (2019 - 2021) - Thực hiện sửa chữa phần còn lại của đoạn tuyến Km11+135 - Km76+000 và các đoạn tuyến còn lại của QL5.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu VIDIFI lập phương án sửa chữa theo từng giai đoạn, thời gian cải tạo không quá 3 năm (năm 2016 phải hoàn thành các thủ tục, trong năm 2017 phải xong đợt 1).  

Việt Thắng