Giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực đường thủy nội địa

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
Dự thảo Nghị định đang được Bộ GTVT đưa ra lấy ý kiến đề xuất cắt giảm 27 trong số 32 điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Ảnh: Nhã Chi
Dự thảo Nghị định đang được Bộ GTVT đưa ra lấy ý kiến đề xuất cắt giảm 27 trong số 32 điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Ảnh: Nhã Chi

Tổ soạn thảo cho biết, thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT, trong lần xây dựng Dự thảo Nghị định này, Tổ soạn thảo đã đề xuất cắt giảm 27 điều kiện trong tổng số 32 điều kiện kinh doanh lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa; cắt giảm 2 điều kiện đối với hoạt động của cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện thủy nội địa; cắt giảm 6 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Trong quá trình xây dựng, Tổ soạn thảo đã rà soát các điều kiện chủ yếu thực hiện theo 2 tiêu chí mà Bộ GTVT đặt ra nhằm tháo gỡ các rào cản không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Theo đó, một là cắt bỏ những điều kiện không phù hợp với quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp như các điều kiện về quy mô, vốn tối thiểu, các quy định can thiệp sâu vào tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. Hai là bỏ những điều kiện mang tính quản lý trong quá trình hoạt động để giảm bớt điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, tránh các trường hợp phải đầu tư dàn trải ngay từ khi chưa đủ điều kiện được gia nhập thị trường.                

Tuấn Dũng