Đề xuất bổ sung quy định mới về trạm thu phí sử dụng đường bộ vào hợp đồng BOT

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Dự thảo Thông tư, điểm đặc biệt liên quan đến các dự án BOT là khi Thông tư được ban hành, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư có trách nhiệm bổ sung những nội dung của Thông tư vào hợp đồng BOT. Dự thảo Thông tư cũng đưa ra nhiều quy định mới được đề xuất theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các trạm thu phí sử dụng đường bộ.

Đơn cử như phải “Thực hiện thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và Trung ương liên tục trước 3 ngày và niêm yết công khai tại trạm thu phí khi bắt đầu tổ chức thu phí về thời điểm bắt đầu thu phí, địa điểm trạm thu phí, công nghệ thu phí, hình thức thu phí, đối tượng thu, mức thu và đối tượng được miễn giảm phí sử dụng đường bộ”.

Đặc biệt, Dự thảo Thông tư mới yêu cầu: “Trong suốt quá trình thu phí, đơn vị thu phí phải công khai các chỉ tiêu trên bảng điện tử được gắn tại cổng trạm thu phí trên mỗi hướng xe chạy bao gồm: Tên dự án, tổng mức đầu tư của dự án, chi phí đầu tư của dự án đã được quyết toán, tổng thời gian được thu phí, thời điểm bắt đầu thu phí, thời gian đã thu phí, thời gian thu phí còn lại, thời điểm dự kiến kết thúc thu phí. Cỡ chữ hiển thị trên bảng điện tử có chiều cao tối thiểu 40cm”.     

Thùy Dương