Credit Suisse hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam

Ngân hàng Credit Suisse vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 6,3% xuống 6% trong năm 2016. Khá xa so với mục tiêu Chính phủ đặt ra hồi đầu năm là 6,7%. 
Credit Suisse hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam


FBNC