Bộ Công thương: Không ngừng bán xăng A92 để bán xăng E5

Sẽ không ngừng bán xăng A92 để thay bằng xăng E5. Những loại xăng này đều được bán song song nhau. Đây là các khẳng định mới nhất của Bộ Công thương trước một số thông tin cho rằng sẽ ngừng bán xăng A92 trong vài tuần nữa.