Bộ Công Thương bàn giao 6 doanh nghiệp lớn về “siêu Ủy ban”

(BĐT) -Sáng 10/11, tại Hà Nội, Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu các tập đoàn, tổng công ty do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN. 
Bộ Công Thương bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu  6 tập đoàn, tổng công ty lớn về "siêu Ủy ban"
Bộ Công Thương bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu 6 tập đoàn, tổng công ty lớn về "siêu Ủy ban"

Theo đó, 6 DN do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN thuộc diện bàn giao sang Ủy ban. Đó là: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA).

Đây đều là những DN có vốn hóa cao, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ hiện tại trên 555 nghìn tỷ đồng tại các DN này (bằng ½ tổng số vốn nhà nước mà Ủy ban nắm giữ trên tổng 19 DN chuyển về Ủy ban).

6 DN do Bộ Công Thương nắm quyền đại diện chủ sở hữu đều là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước như: điện, than, dầu khí, xăng dầu, thuốc lá, hóa chất. Nội dung bàn giao gồm các tài liệu pháp lý của DN như: Quyết định thành lập DN; điều lệ tổ chức và hoạt động; quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của DN; quyết định phê duyệt Quy chế tài chính, vốn điều lệ; quyết định bổ nhiệm các chức danh; báo cáo tài chính hợp nhất...

Theo Bộ Công Thương, trước thời điểm bàn giao, các công việc liên quan giữa hai cơ quan đã được làm rõ, trên tinh thần đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, tuân thủ các quy định hiện hành. Hai cơ quan xác định cơ chế phối hợp để tiếp tục chỉ đạo và quản lý DN hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện sắp xếp đổi mới DN theo phương án đã được phê duyệt.

Việc bàn giao 6 DN này nhằm triển khai Nghị định 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Để triển khai công tác bàn giao 6 DN sang Ủy ban theo thời hạn quy định tại Nghị định 131/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã ban hành 2 văn bản số 8609/BCT-TC ngày 23/10/ 2018 và số 8954/BCT-TC ngày 5/11/ 2018 nhằm đôn đốc việc bàn giao cũng như phối hợp triển khai hoạt động của Ủy ban được hiệu quả và đúng thời hạn.

Theo nguồn tin Báo Đấu thầu, nối tiếp hoạt động này, các Bộ khác cũng sẽ tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu các tập đoàn, tổng công ty về "siêu Ủy ban" như: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính... /.

Việt Anh