(BĐT) - Đó là đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thanh Hóa tại báo cáo về tình hình công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Theo Báo cáo, năm 2018, tỉnh Thanh Hóa thực hiện 5.282 gói thầu, trong đó  639 gói đấu thầu rộng rãi, 4.139 gói chỉ định thầu, còn lại là các hình thức lựa chọn nhà thầu khác. Tổng giá gói thầu là 9.188 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 8.852 tỷ đồng, trung bình tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu là 3,65%.

Sở KH&ĐT Thanh Hóa nhận định, các nhà thầu được lựa chọn thực hiện các gói thầu trên địa bàn Tỉnh thực sự có kinh nghiệm và năng lực nên chất lượng các công trình xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Qua đấu thầu, uy tín năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu trong Tỉnh đã được nâng lên, ngày càng có nhiều nhà thầu trong Tỉnh trúng thầu các gói thầu ngoài Tỉnh. Do đó, việc triển khai các gói thầu trên địa bàn Tỉnh cơ bản đáp ứng được tiến độ trong hợp đồng đã được ký kết. Một số gói thầu chậm tiến độ chủ yếu do các nguyên nhân khách quan như điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch hoặc do giải phóng mặt bằng chậm…

Theo số liệu giải ngân vốn đầu tư công trên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư (Bộ KH&ĐT), năm qua, Thanh Hóa giải ngân được 7.398,78 tỷ đồng, đạt 102,1% kế hoạch.