(BĐT) - Theo thông tin từ Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM), tháng 2/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 9,6 triệu USD (221 tỷ đồng), giảm 24%; lợi nhuận sau thuế đạt 644.199 USD (14,8 tỷ đồng), tăng 57% so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 25 triệu USD (575 tỷ đồng) doanh thu, tăng 18% và 1,72 triệu USD (40 tỷ đồng) lợi nhuận, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.218 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận ròng 290 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2020.

Năm 2020, bất chấp dịch Covid-19, Công ty vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 276 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm 2019.