Thắc mắc về gói thầu thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện chúng tôi đang đấu thầu Gói thầu mua sắm hàng hóa gồm 30 máy siêu âm và 10 máy thở đều có cùng mã HS 9018. Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có tối thiểu một hợp đồng tương tự có giá trị 50 tỷ đồng. Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu A cung cấp 3 hợp đồng tương tự có cùng mã HS 9018, trong đó có 1 hợp đồng có giá trị hơn 50 tỷ đồng nhưng chỉ có hàng hóa là máy siêu âm, không có hợp đồng nào có hàng hóa là máy thở.

Tôi muốn hỏi: Hồ sơ dự thầu của nhà thầu như vậy có được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về hợp đồng tương tự?

Chuyên đề