(BĐT) - Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã chứng khoán: TCL) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 327,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 38,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,7% và 77,6% so với cùng kỳ năm trước.
TCL: Lợi nhuận tăng 77,6% lên 38,8 tỷ đồng trong quý II

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 602,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,6% và 50,4% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Doanh nghiệp thuyết minh trong 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng chủ yếu do doanh thu dịch vụ depot tăng 36,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 99,6 tỷ đồng lên 375,4 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.176,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 109,49 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,15% và 5,59% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp đã hoàn thành 56,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của TCL tăng 8,9% so với đầu năm lên 1.033,2 tỷ đồng.