#TCL
TCL chia cổ tức 42% bằng tiền mặt

TCL chia cổ tức 42% bằng tiền mặt

(BĐT) - Ngày 30/8 tới, Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã chứng khoán: TCL) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 42%.
TCL: Lợi nhuận tăng 77,6% lên 38,8 tỷ đồng trong quý II

TCL: Lợi nhuận tăng 77,6% lên 38,8 tỷ đồng trong quý II

(BĐT) - Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã chứng khoán: TCL) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 327,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 38,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,7% và 77,6% so với cùng kỳ năm trước.
Logistics là 1 trong 3 ngành cốt lõi mà TCL tiếp tục tập trung kinh doanh trong năm 2016

TCL: chưa nới room, cổ tức dự kiến 15%

Sáng 7/4, CTCP Đại lý giao nhận xếp dỡ vận tải Tân Cảng (TCL) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua một số vấn đề quan trọng trong năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Kết nối đầu tư