(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, với tỷ lệ 30%. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức gần 35,6 triệu cổ phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá gần 356 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán tại 31/12/2019 (hơn 607 tỷ đồng). Thời gian thực hiện trong quý II/2020, sau khi được sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Như vậy, tổng mức cổ tức năm 2019 của Công ty là 40%, trong đó, 10% trả tiền mặt đã được tạm ứng vào cuối năm 2019. Sau khi hoàn tất trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ Công ty được nâng lên 1.542 tỷ đồng.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.081,7 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2019; lãi sau thuế đạt 233 tỷ đồng, giảm 12%.