(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Tập đoàn C.E.O (mã chứng khoán: CEO) ghi nhận doanh thu đạt 290 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7,3 tỷ đồng, giảm 46,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cho biết, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty lỗ gần 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 lãi hơn 435 tỷ đồng. Hết 9 tháng, Công ty ghi nhận 682 tỷ đồng doanh thu, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 3.166 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng.

Tính đến cuối kỳ kế toán quý III/2020, tổng tài sản của Công ty gần 7.543 tỷ đồng, giảm 6% so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho giảm 22% về gần 795 tỷ đồng với chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.