Tổng tài sản ngân hàng vượt 10,3 triệu tỷ đồng

Tổng tài sản của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất khi đến cuối tháng 5 đạt gần 4,7 triệu tỷ đồng.

Thống kê tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước vừa công bố cho thấy, đến cuối tháng 5/2018, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng đạt 10,33 triệu tỷ đồng, tăng 3,27% so với tháng trước. Con số tổng tài sản này so với tháng 4 tăng thêm 139.000 tỷ đồng (tương đương tăng 1,37%), còn so với cuối năm 2017, tài sản của hệ thống tăng 3,27%.

Phần lớn các nhóm ngân hàng đều có tổng tài sản tăng. Trong đó, tính theo tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản của nhóm ngân hàng chính sách xã hội tăng mạnh nhất với 8,11%; tiếp đến là ngân hàng liên doanh nước ngoài với 5,73%. Trong khi đó nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và cổ phần tăng lần lượt 1,84% và 4,17%.

Tuy nhiên, tính về giá trị tuyệt đối thì hiện khối ngân hàng thương mại Nhà nước có tổng tài sản lớn nhất với gần 4,7 triệu tỷ đồng, kế tiếp là khối cổ phần gần 4,2 triệu tỷ đồng.

Cùng với mức tăng tổng tài sản, vốn điều lệ toàn hệ thống tổ chức tín dụng trong 5 tháng đầu năm cũng tăng 0,88% so với đầu tháng đạt 516.951 tỷ đồng. Trong hệ thống, khối ngân hàng cổ phần hiện có vốn điều lệ lớn nhất với hơn 218.118 tỷ đồng.

Theo sau là khối ngân hàng thương mại Nhà nước với 147.771 tỷ đồng. Khối này bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công thương, Ngoại thương, Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Xây dựng Việt Nam, Dầu Khí Toàn Cầu và ngân hàng Đại Dương. 

Về tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tất cả  nhóm tổ chức tín dụng đều đạt yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước là trên 9%. Trong đó, ngân hàng liên doanh nước ngoài tỷ lệ đạt hơn 27,36%. Kế tiếp là các tổ chức tín dụng hợp tác xã  đạt hơn 25,43%. Còn các nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đang có CAR thấp nhất là 9,39%, nhóm cổ phần đạt 11,34%.

Riêng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của toàn hệ thống hiện ở mức 27,67%. Tỷ lệ này tại các ngân hàng thương mại cổ phần là 31,6%, nhóm Nhà nước là hơn 30,23%.


VnExpress