Miễn, giảm thuế và tiền thuê đất hơn 25,5 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, triển khai các chính sách về thuế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm là khoảng 25.508 tỷ đồng.
Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Tiên Giang
Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Tiên Giang

Trong đó, giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP và Nghị định 94/2023/NĐ-CP ước khoảng 10.900 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) theo Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 ước khoảng 13.164 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg khoảng 1.444 tỷ đồng.

Về chính sách giảm thuế GTGT trong thời gian tới, Chính phủ đã có Tờ trình số 177/TTr-CP trình Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết số 110/2023/QH15, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024) và giao Chính phủ tổ chức thực hiện.

Đánh giá về tác động đối với ngân sách nhà nước, Chính phủ cho biết, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT cho 6 tháng cuối năm 2024 sẽ giảm thu khoảng 24 nghìn tỷ đồng (khoảng 4 nghìn tỷ đồng/tháng, trong đó giảm ở khâu nội địa dự kiến là 2,5 nghìn tỷ đồng/tháng và giảm ở khâu nhập khẩu khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng/tháng).

Chuyên đề