Thu ngân sách từ đất đai sẽ khoảng 80.000 tỷ đồng/năm

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020 phấn đấu đạt số thu NSNN từ đất đai khoảng 80.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong giai đoạn 2011 - 2015, thu từ đất đai bình quân đạt khoảng 60.000 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 10% thu NSNN.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong thời gian qua, việc khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai vẫn còn một số khó khăn. Theo quy định, đấu giá là hình thức được ưu tiên sử dụng khi giao đất, cho thuê đất nhưng thực tế rất khó khăn.

Ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, để khai thác tốt hơn nguồn lực tài chính từ đất đai, Bộ sẽ đẩy mạnh việc áp dụng hình thức đấu giá khi giao đất, cho thuê đất; nghiên cứu, thí điểm phương án đấu giá quyền sử dụng đất chưa giải phóng mặt bằng;... 

Việt Thắng