Thanh tra BHXH tại 11 địa phương, truy đóng hơn 18 tỷ đồng

(BĐT) - Tính đầu năm đến tháng 7/2019, Vụ Thanh tra – Bảo hiểm thuộc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại11 tỉnh, thành phố.
Thanh tra BHXH tại 11 địa phương, truy đóng hơn 18 tỷ đồng

Trong đó, Vụ Thanh tra – Bảo hiểm đã thanh tra chuyên ngành tại 7 tỉnh, thành phố. Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thanh tra tại 4 tỉnh, gồm: Nghệ An, Cà Mau, Lào Cai và Phú Thọ.

Qua thanh tra, các cơ quan đã phát hiện có tới 781 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng hơn 5,4 tỷ đồng; 2.855 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng hơn 12,7 tỷ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ là hơn 67,2 tỷ đồng, nhưng trong thời gian thanh tra đã nộp gần 26 tỷ đồng.

Về phía các địa phương, tính đến hết ngày 15/7/2019, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 12.744 đơn vị, phát hiện 15.771 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng hơn 59 tỷ đồng; 14.310 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là hơn 13 tỷ đồng.

Ngọc Minh