Nửa đầu năm thu về hơn 11.000 tỷ đồng từ thoái vốn DNNN

(BĐT) - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, tính đến hết quý II/2017, cả nước đã cổ phần hóa 20 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và 2 đơn vị sự nghiệp công lập. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, có 6 DN độc lập nằm trong danh sách 137 DNNN phải cổ phần hóa theo Quyết định số 58, 12 DN thuộc Bộ Quốc phòng, 2 DN thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và 2 đơn vị sự nghiệp (Bắc Giang, Quảng Ninh).

Bên cạnh đó, các đơn vị đã công bố giá trị DN và đang xây dựng phương án cổ phần hóa 41 DN, trong đó có những DN có quy mô vốn chủ sở hữu lớn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng thuộc ngành dầu khí, điện lực; tiến hành xác định giá trị DN của 64 DN; giải thể 1 DNNN.

Về công tác thoái vốn, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã thực hiện bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại 22 DN với tổng giá trị theo sổ sách là 666,8 tỷ đồng (bằng 76,5% so với cùng kỳ năm 2016), thu về 11.589,3 tỷ đồng (bằng 314,11% so với cùng kỳ năm 2016). Trong số 22 DN này có 6 DN phải thoái vốn dưới mệnh giá.

Cũng theo Ban Chỉ đạo, hiện 11 trong số 12 DN quy mô lớn phải thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện niêm yết, chỉ còn Công ty CP Hạ tầng bất động sản Việt Nam (thuộc SCIC) là chưa thực hiện nhiệm vụ này.

Việt Anh