Gửi tiền tại BIDV với lãi suất lên tới 7.6%/năm

(BĐT) - Từ ngày 19/02/2019 đến 31/03/2019, BIDV triển khai chương trình Chứng chỉ tiền gửi ghi danh trung dài hạn 2019 dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức với lãi suất lên tới 7,6%/năm.
Gửi tiền tại BIDV với lãi suất lên tới 7.6%/năm

Chương trình Chứng chỉ tiền gửi là một trong những hình thức tốt nhất trong việc hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa vốn đầu tư với khả năng sinh lời cao, ít rủi ro. Từ ngày 19/2/2019 đến 31/3/2019 hoặc tới khi có thông báo dừng, khách hàng BIDV là các cá nhân Việt Nam / cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam có thể trực tiếp tham gia vào chương trình Chứng chỉ tiền gửi ghi danh trung dài hạn VND tại tất cả các chi nhánh BIDV trên toàn quốc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng khi tham gia chương trình này, BIDV triển khai chương trình theo hai hình thức Lãi suất cố định & Lãi suất thả nổi với ba mức kỳ hạn lần lượt là 18, 24 và 36 tháng với mệnh giá tối thiểu là 10 triệu VNĐ/tài khoản dành cho khách hàng cá nhân và 50 triệu VNĐ/ tài khoản dành cho Khách hàng Tổ chức kinh tế, Tổ chức tài chính. Cụ thể, chương trình sẽ có mức lãi suất 7,6%/năm dành cho hình thức lãi suất cố định; với hình thức lãi suất thả nổi, lãi suất kỳ đầu là 7,5%/năm và sẽ được điều chỉnh  bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân cùng kỳ hạn bằng VND, trả sau được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (trước ngày xác định lãi suất 5 ngày) + 0,6%/năm và không thấp hơn mức 7,5%/năm.

Anh Đức