Đến tháng 7 : Tín dụng tăng trưởng trên 8%

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến hết tháng 7/2016, tín dụng nền kinh tế đã tăng trên 8% so với cuối năm 2015. Cơ cấu tín dụng cũng hỗ trợ tích cực cho sản xuất và tăng trưởng kinh tế.
Đến tháng 7 : Tín dụng tăng trưởng trên 8%


FBNC