Agribank hạ lãi suất cho vay

(BĐT) - Ngân hàng Agribank vừa thông báo, kể từ ngày 10/1/2018, những khách hàng là đối tượng ưu tiên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh sẽ được Agribank giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ 6,5%/năm xuống còn tối đa 6,0%/năm và giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 8%/năm xuống còn 7,5%/năm. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế được điều chỉnh giảm về mức tối đa 6%/năm.

Các nhóm đối tượng áp dụng mức lãi suất trên gồm 6 đối tượng. Trong đó, những DN vay vốn vì mục đích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và DN khởi nghiệp cũng được áp dụng chính sách vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Thế Anh