CTCP Siêu Thanh (ST8 – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 8/5, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 28/5/2019.

Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng số tiền là 38,58 tỷ đồng. Kết thúc năm 2018, ST8 đạt doanh thu 1.893,1 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế 44,3 tỷ đồng, tăng trưởng 53,36%.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa diễn ra, ST8 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu thuần 2.263 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 77,5 tỷ đồng và 62 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu 10% trên vốn điều lệ của Công ty từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết.

Đáng chú ý, tại Đại hội, Công ty cũng đã thông qua tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% phù hợp với quy định của pháp luật và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Trên sàn chứng khoán, tạm chốt phiên giao dịch sáng 23/4, cổ phiếu ST8 giảm nhẹ 0,6% xuống 17.400 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 150 đơn vị.

Theo ĐTCK