(BĐT) - Công ty CP SAM HOLDINGS (mã chứng khoán: SAM) thông qua phương án phát hành gần 93,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành dự kiến là 36,45%, giá phát hành dự kiến là tối thiểu 10.000 đồng/CP và thời gian dự kiến trong quý IV/2020 hoặc quý I/2021.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.329,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,9% và tăng 74,6% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.107,7 tỷ đồng, bằng 102% thực hiện năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 123,8 tỷ đồng, bằng 91% thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 42,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 361,8 tỷ đồng so với cùng kỳ là 1.415,1 tỷ đồng.