(BĐT) - Ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 làm cho hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có 38,6% doanh nghiệp kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá hoạt động SXKD quý III/2021 so với quý II/2021 tốt lên và giữ ổn định. Trong khi đó, 61,4% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn.
Ảnh minh họa trên internet

Ảnh minh họa trên internet

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả Điều tra xu hướng SXKD hàng quý với sự tham gia/trả lời của 5.663/6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 87,1% số doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra).

Trong quý III/2021, dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trên cả nước, đặc biệt là 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang gánh chịu nhiều tác động tiêu cực.

Kết quả điều tra cho thấy, các doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp là một trong các yếu tố quan trọng nhất (50,9% doanh nghiệp lựa chọn) ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động SXKD. 35% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn về tài chính; 33,0% doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu; 24,2% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường quốc tế thấp; 23,9% doanh nghiệp không tuyển dụng được lao động theo yêu cầu; 18,8% doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao...

Ngoài ra, 89,8% số doanh nghiệp đánh giá chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm chính quý III/2021 so với quý II/2021 tăng và giữ nguyên. Chỉ có 10,2% doanh nghiệp đánh giá chi phí sản xuất có giảm. Dự báo quý IV/2021 so với quý III/2021 có tới 87,2% doanh nghiệp đánh giá chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm chính tăng và giữ nguyên (26,7% tăng và 60,5% giữ nguyên); chỉ có 12,8% doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất giảm.

Dự báo chung quý IV/2021, tình hình khả quan hơn nhiều so với quý III/2021 khi có tới 73,7% doanh nghiệp nhận định tình hình SXKD của doanh nghiệp tốt hơn và giữ ổn định (43,4% tốt hơn, 30,3% giữ ổn định), tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn giảm xuống chỉ còn 26,3%.