(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 25.714 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 951 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 11% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 81.352 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.978 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6% và tương đương cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 86% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính bất ngờ dương 10.499,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ dương 3.444,6 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền hoạt động kinh doanh dương chủ yếu là giảm hàng tồn kho tới 8.183,3 tỷ đồng.