(BĐT) - Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (mã chứng khoán: SNZ) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu 1.249,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 329,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,9% và 7,6% so với cùng kỳ 2019.

Tổng công ty cho biết, lợi nhuận giảm do doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm, đây là doanh thu kinh doanh nhà và hạ tầng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, SNZ đạt 3.513,2 tỷ đồng doanh thu và 1.008,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 4,9% và 33,7% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, SNZ đặt kế hoạch tổng doanh thu là 4.583,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 914,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Tổng công ty đã hoàn thành 110,2% kế hoạch lợi nhuận năm.SNZ