SNZ

  • Quý III/2020, SNZ đạt 329,3 tỷ đồng lợi nhuận

    28/10/2020 14:17

    (BĐT) - Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (mã chứng khoán: SNZ) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu 1.249,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 329,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,9% và 7,6% so với cùng kỳ 2019.

chuyên đề

Kết nối đầu tư