(BĐT) - Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.615,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,9% và 90,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.265,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 139,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,3% và 67,4% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, NT2 đặt kế hoạch tổng doanh thu là 7.713,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 462,2 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 30,2% kế hoạch lợi nhuận năm.