(BĐT) - Công ty CP Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 1.074,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,5% và giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.780,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 87,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2021, ANV đặt kế hoạch tổng doanh thu là 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 450 tỷ đồng. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế đạt 98,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 22% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của ANV tăng 4,3% so với đầu năm lên 5.043,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.915,4 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.101,7 tỷ đồng, chiếm 21,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 724,5 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng tài sản.