ANV

  • Quý II/2021, ANV báo lãi giảm 26,2%

    22/07/2021 10:36

    (BĐT) - Công ty CP Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 1.074,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,5% và giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

chuyên đề

Kết nối đầu tư