(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2020, Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần đạt 144 tỷ đồng, giảm gần 24%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 100 tỷ đồng, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cho biết, kể từ cuối tháng 3/2020, tất cả các hãng hàng không đã phải cắt giảm tần suất bay hoặc ngừng bay do ảnh hưởng của Covid-19. Điều này khiến sản lượng hàng hóa phục vụ của Công ty trong quý II/2020 giảm 24% so với quý II/2019.

Công ty đã kiểm soát chặt chi phí và quản lý dòng tiền, giúp giá vốn giảm 14%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17%. Trong khi đó, thu nhập tài chính tăng 214% nhưng vẫn chứng kiến lợi nhuận sau thuế sụt giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 341 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế ước đạt 238 tỷ đồng, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm 2020.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 660 tỷ đồng và lãi trước thuế 450 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 16% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 36%.