Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất quý II đạt trên 4.809 tỷ đồng, giảm mạnh 36% so với cùng kỳ. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Nguyên nhân doanh thu giảm sút, theo phía công ty, do giá dầu thô trên thị trường giảm và thị trường kỹ thuật dịch vụ dầu khí giảm mạnh và lợi nhuận sau thuế đạt gần 427 tỷ đồng, giảm 30% so với quý II năm ngoái.

6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt 9.252 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 671 tỷ đồng, hoàn thành 70% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm 2016, PVS đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 với 3 kịch bản giá dầu khác nhau với mức giá dầu thô ở mức bình quân 60USD/thùng, mức bình quân 40USD/thùng và mức bình quân 25-30 USD/thùng. Thậm chí, theo PVS, nếu giá dầu thô về mức bình quân 25-30USD/thùng thì PVS dự kiến trước sẽ lỗ khoảng 250 tỷ đồng.

Theo ĐTCK