Quý I/2022: Bệnh viện Quân y 354 đấu thầu thuốc, vật tư y tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Quân y 354 vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, khí y tế, bông băng, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao năm 2021 với tổng giá dự toán 184,948 tỷ đồng, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế và dịch vụ y tế của Bệnh viện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quý I/2022, Bệnh viện Quân y 354 sẽ đấu thầu rộng rãi 4 gói thầu gồm: Gói thầu số 1 Mua thuốc generic năm 2022 (giá gói thầu 157,335 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2022 (13,161 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2022 ( 7,688 tỷ đồng); Gói thầu số 4 Mua bông băng, hoá chất và vật tư y tế tiêu hao năm 2022 (4,699 tỷ đồng).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư