(BĐT) - Theo BCTC quý I/2018, CTCP CTCK Sài Gòn – Hà Nội (Mã CK: SHS) ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 168,9 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu quý I/2018 của SHS đạt 365 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với quý I/2017. Trong đó, hoạt động tự doanh đóng góp 164 tỷ đồng, gấp 6,3 lần; hoạt động cho vay ký quỹ đạt 95 tỷ đồng, gấp 1,6 lần; doanh thu từ mảng môi giới chứng khoán đạt 79,4 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Theo kết quả kinh doanh quý I, EPS lũy kế 4 quý gần nhất của SHS đạt 4.366 đồng/cp.

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, SHS đã thực hiện 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 1.150 tỷ đồng. Trong đó, SHS đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt I vào tháng 2/2018. Đợt phát hành 650 tỷ đồng lần II, SHS đã thực hiện thành công 550 tỷ đồng, 100 tỷ đồng còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2018.