Liệu Kim Jong-un có từ bỏ vũ khí hạt nhân?

Một chuyên gia Anh nhận định Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân vào thời điểm này, khi chưa đạt được nhượng bộ từ Mỹ.