(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin gia hạn tiến độ thực hiện thoái vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sang năm 2021, gồm: Công ty CP Thanh niên xung phong Quảng Ngãi và Công ty CP Sơn Mỹ Quảng Ngãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, công tác thoái vốn nhà nước tại 2 DN nêu trên không thể hoàn thành trong năm 2020. Nguyên nhân là, 2 DN này nằm trong số 4 đối tượng do UBND Tỉnh thực hiện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 (Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/8/2017). Mặc dù UBND Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và DN lập, gửi hồ sơ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của các DN này cho SCIC, nhưng đến nay SCIC vẫn chưa tổ chức tiếp nhận. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đưa 2 DN này vào Danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (Quyết định số 908/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg) với thời hạn hoàn thành là trong năm 2020. Tuy nhiên, việc thoái vốn nhà nước tại DN phải đảm bảo đúng quy định tại các nghị định của Chính phủ, nên chưa thể hoàn thành trong năm 2020, mà phải chuyển sang năm 2021.