(BĐT) - Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án thành phần (DATP) 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình. Tổng mức đầu tư dự kiến 2.197 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.
DATP 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình. Tổng mức đầu tư dự kiến 2.197 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

DATP 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình. Tổng mức đầu tư dự kiến 2.197 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 2 gói thầu xây lắp chính thuộc DATP 1 gồm Gói thầu XL-05 Xây lắp đoạn từ Km0+00-Km27+123 đoạn Hà Trung - Mạch Nước (391,474 tỷ đồng) và Gói thầu XL-06 Xây lắp đoạn từ Km27+123-Km48+536 đoạn Hà Trung - Mạch Nước (469,676 tỷ đồng) đang được phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi, dự kiến cùng mở thầu ngày 4/12/2021.

Trong khi đó, DATP 2 - Cầu Nhật Lệ 3 đang trong giai đoạn thi tuyển kiến trúc và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.