#cầu Nhật Lệ 3
Phối cảnh cầu Nhật Lệ 3

Quảng Bình đồng loạt khởi công xây dựng 3 dự án

(BĐT) - Các dự án tỉnh Quảng Bình tiến hành khởi công trong dịp này bao gồm: Dự án thành phần 2 Cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu; Dự án Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Bình và Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình.
Phối cảnh cầu Nhật Lệ 3

Chọn xong nhà thầu thi công cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu

(BĐT) - Ban Quản lý dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL1 Xây dựng cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu (gồm: cầu, đường 2 đầu cầu, đường dẫn và chi phí dự phòng + chi phí bảo đảm an toàn giao thông). Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 1.145,658 tỷ đồng.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án đường ven biển Quảng Bình: Ít nhà thầu tham dự

(BĐT) - Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình (Bên mời thầu - BMT) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp lớn thuộc Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Các gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng, nhưng không thu hút đông đảo nhà thầu tham gia. Dự án có tổng mức đầu tư 2.197 tỷ đồng.
DATP 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình. Tổng mức đầu tư dự kiến 2.197 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quảng Bình: 2.197 tỷ đồng xây đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

(BĐT) - Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án thành phần (DATP) 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình. Tổng mức đầu tư dự kiến 2.197 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.