(BĐT) - Ngày 26/5 tới, Công ty CP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Thời gian thực hiện thanh toán dự kiến từ ngày 4/6/2020.

Trước đó, cuối tháng 2/2020, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2019 của Công ty qua 2 đợt là 30%.

Quý I/2020, Công ty đạt 80,84 tỷ đồng doanh thu, tăng 31,68% so với cùng kỳ năm 2019 và mới hoàn thành 19,54% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế quý I/2020 của Công ty đạt 48,71 tỷ đồng, tăng 24,36% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 27,26% chỉ tiêu năm.