Tháo gỡ nhiều vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP được ban hành nhằm giải quyết các vướng mắc cụ thể liên quan đến điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy định chi tiết việc thu hồi đất; tháo gỡ khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bổ sung các quy định cụ thể để thực hiện quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất; sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…

Trong đó, riêng về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP đã rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện đối với nhiều thủ tục đăng ký biến động đất đai so với trước đây; sửa đổi, bổ sung quy định một số thủ tục hành chính để thuận lợi cho tổ chức thực hiện trên thực tế; xử lý quyền sử dụng đất khi xử lý tài sản bảo đảm gắn liền với đất thuê hàng năm và trường hợp tổ chức được phép mua bán nợ để tạo điều kiện xử lý nợ xấu; quy định cụ thể thời hiệu, hiệu lực của quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện.

Đối với giá đất, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định cụ thể về thời hạn của giá đất trong khung giá đất, trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; bổ sung một số trường hợp xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh; điều kiện để cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất.

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 3/3/2017.          

Thu Giang