(BĐT) - Kể từ tháng 9/2019, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) sẽ triển khai cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử, bao gồm dịch vụ: cấp điện mới, nâng công suất, thay đổi định mức số hộ, thay đổi mục đích sử dụng điện, treo tháo công tơ…Khác với phương thức truyền thống, với phương thức giao dịch điện tử, khách hàng sử dụng điện không cần phải trực tiếp ký vào hợp đồng mua bán điện hay các loại giấy tờ giao dịch khác với điện lực.
Với phương thức giao dịch điện tử, khách hàng sử dụng điện không cần phải trực tiếp ký vào hợp đồng mua bán điện hay các loại giấy tờ giao dịch khác với điện lực.

Với phương thức giao dịch điện tử, khách hàng sử dụng điện không cần phải trực tiếp ký vào hợp đồng mua bán điện hay các loại giấy tờ giao dịch khác với điện lực.

Theo đó, khách hàng sẽ ký các hồ sơ điện tử theo phương thức mật khẩu một lần (OTP) nhận tin nhắn qua email/số điện thoại. Phương thức giao dịch này mang lại cho khách hàng nhiều tiện ích, nhanh chóng, thực hiện các giao dịch mua bán điện với điện lực ở mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, phương thức đảm bảo tính bảo mật cao, chỉ có khách hàng mới được quyền truy cập và sử dụng hợp đồng điện tử.

Việc ứng dụng phương thức điện tử trong cung cấp dịch vụ điện được đánh giá là phù hợp với xu thế phát triển thương mại điện tử. Qua đó, tăng cường sự minh bạch, thuận tiện trong giao dịch và đa dạng hóa các phương thức giao tiếp với khách hàng và ngành điện. Đối với khách hàng sử dụng điện, phương thức điện tử sẽ mang đến những trải nghiệm thuận tiện, đơn giản, tiết kiệm thời gian. Đồng thời, khách hàng cũng có thể dễ dàng tra cứu, giám sát thông tin và dễ dàng thực hiện các thay đổi khác trong hợp đồng mua bán điện.

Để biết thông tin chi tiết và cách thức sử dụng dịch vụ tiện ích nêu trên, khách hàng còn có thể truy cập địa chỉ: https://cskh.cpc.vn/frm_QuangBa_PTDT.aspx