(BĐT) - Ngày 28/10, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Thành sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 5/11/2020.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành và niêm yết là 12 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi tương ứng 24 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2020, Công ty lên kế hoạch chi cổ tức 5% vốn điều lệ, cùng kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu 666,55 tỷ đồng, giảm 19% so với kết quả năm 2019; lợi nhuận sau thuế 9,14 tỷ đồng, giảm tới 56% so với năm ngoái.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 320 tỷ đồng, giảm 20,84% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 48% mục tiêu cả năm; lợi nhuận sau thuế chỉ vọn vẹn 1,59 tỷ đồng, giảm tới 89% cùng kỳ và mới hoàn thành 17,4% kế hoạch năm.