(BĐT) - Nhà hiền triết xứ Omaha Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, hiện sở hữu khối tài sản 85 tỷ USD - đứng thứ 3 thế giới, theo Forbes. Ông nổi tiếng từ sở thích với đồ ăn nhanh, thói quen đọc sách cho đến những triết lý và phong cách đầu tư lấy giá trị làm trọng tâm. Dưới đây là những câu nói bất hủ của ông.
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ảnh 1
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ảnh 2
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ảnh 3
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ảnh 4
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ảnh 5
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ảnh 6
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ảnh 7
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ảnh 8
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ảnh 9
Những câu nói bất hủ của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ảnh 10