(BĐT) - Ngày 20/7 tới, Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. thời gian thực hiện 5/8/2020.

Như vậy với hơn 81,86 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 81,86 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, đầu tháng 5/2020, Công ty vừa chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%. Như vậy, trong chưa đầy 2 tháng, Công ty đã chia cổ tức 2 lần với tổng tỷ lệ 30% bằng tiền mặt.

Trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 4.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 582 tỷ đồng, tăng 9,96% so với thực hiện năm 2019. Trong quý 1/2020, Công ty đạt 128 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng gần 22% kế hoạch cả năm.